joomla templates

ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP

 

Các khóa học dành cho:

 • Các doanh nghiệp có nhu cầu đối với những chương trình đào tạo chuyên biệt.
 • Mang lại nhiều giá trị ứng dụng cho thành viên
 • Nhiều người với chung nhu cầu về một nội dung đào tạo

Mục tiêu:

 • Tập trung tối đa vào kết quả cuối cùng, giúp người học làm việc hiệu quả hơn.
 • Là dịch vụ giúp tối ưu hóa về mặt chi phí và chất lượng dành cho doanh nghiệp khi có nhiều người có chung nhu cầu về một nội dung đào tạo.
 • Linh hoạt trong thời gian tổ chức. Giúp doanh nghiệp chủ động sắp xếp công việc cho nhân sự.
 • Tập trung vào ngành nghề, đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có quyền quyết định về nội dung, phương pháp.
 • Được tổ chức tại địa điểm của doanh nghiệp, hoặc phòng đào tạo của ProSkills – tùy theo sự lựa chọn của khách hàng. 

CÁC CẤP ĐỘ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Tiêu chuẩn:

 • Doanh nghiệp lựa chọn trong danh sách hơn 100 khóa học của ProSkills, sau đó tổ chức tại địa điểm của doanh nghiệp hoặc tại phòng đào tạo của ProSkills
 • Chi phí đào tạo hiệu quả nhất nếu có trên 15 người tham gia

Thiết kế

 • Thiết kế lại các khóa học sẵn có theo yêu cầu của doanh nghiệp
 • Tham khảo số liệu của doanh nghiệp & xây dựng các trường hợp nghiên cứu liên quan, phù hợp với đặc thù kinh doanh.

Đặc thù:

 • Xây dựng chương trình từ ý tưởng đào tạo của khách hàng
 • Lựa chọn phương pháp đào tạo theo yêu cầu
 • Xây dựng các bản điều tra nhu cầu đào tạo & các bài kiểm tra trước và sau khóa học nhằm đáp ứng chính xác nhu cầu của doanh nghiệp