joomla templates

TẦM NHÌN:

Đến năm 2020 sẽ trở thành đơn vị đào tạo kỹ năng làm việc chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam với chất lượng được công nhận ra quốc tế.

SỨ MỆNH:

Tạo nên sự tối ưu về chất lượng nhân sự cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thông qua các chương trình  đào tạo và huấn luyện chuyên nghiệp.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

  • Trách nhiệm: Đặt tinh thần trách nhiệm, vì lợi ích khách hàng lên hàng đầu.
  • Cam kết: Thực hiện đúng như những gì đã cam kết, tuân thủ những nguyên tắc bảo mật, bản quyền và đạo đức nghề nghiệp
  • Chất lượng: Không ngừng nâng cao chất lượng chương trình để theo kịp các chuẩn mực của quốc tế và đáp ứng kỳ vọng của khách hàng.
  • Hiệu quả: Mang lại hiệu quả và hiệu suất cao nhất cho khách hàng và ProSkills.
  • Chuyên nghiệp: Đội ngũ giảng viên và cán bộ nhân viên của ProSkills luôn tuân thủ các chuẩn mực về chuyên nghiệp. Quy trình thực hiện luôn được cải tiến, tài liệu và giáo trình rõ ràng, đầy đủ và dễ sử dụng.