joomla templates

“Người bình thường chờ đợi và thực hiện tuần tự các công việc được giao, Người thông minh biết lựa thứ tự ưu tiên của các công việc và không trì hoãn trong hành động”.

Biết chọn lựa thứ tự ưu tiên và thực hiện các mục tiêu đề ra đúng hạn luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với sự thành công của mọi doanh nghiệp và tổ chức. Quyển sách “Hành động hiệu quả” này sẽ phân tích những nguyên nhân chủ yếu gây ra sự chậm trễ và kém hiệu quả trong công việc. Cuốn sách đưa ra những phương pháp phân tích và những giải pháp hiệu quả nhằm giúp bạn và nhóm cộng sự xác định các mục tiêu, thứ tự hành động ưu tiên, quản lý hiệu quả thời gian, xử lý các vấn đề mới phát sinh, cũng như vận dụng kinh nghiệm tích lũy được vào quá trình phân tích và ra quyết định. Ngoài ra, 101 lời khuyên được trình bày xuyên suốt trong quyển sách sẽ cung cấp cho bạn những hướng dẫn, gợi ý thiết thực để cải thiện quy trình công việc thường ngày. Bảng câu hỏi tự đánh giá ở cuối quyển sách cho phép bạn đánh giá hiệu quả công việc của chính mình và tìm cách cải thiện.

Vận dụng cách hành động hiệu quả không những giúp bạn phát huy tối đa hiệu quả trong công việc mà còn giúp bạn sử dụng hiệu quả thời gian rảnh rỗi để cuộc sống của bạn trở nên tích cực, tốt đẹp hơn.

Bấm vào đây để tải về: