joomla templates

NHÓM 1: LÃNH ĐẠO (Giảng viên nước ngoài có phiên dịch)

1. TƯ DUY ĐỘT PHÁ
2. TƯ DUY SÁNG TẠO
3. XÂY DỰNG TẦM NHÌN VÀ CHIẾN LƯỢC
4. QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
5. ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
6. DẪN DẮT SỰ THAY ĐỔI
7. KỸ NĂNG TẠO ẢNH HƯỞNG
8. XÂY DỰNG LÒNG TIN
9. KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

NHÓM 2: QUẢN LÝ CẤP TRUNG

10. KỸ NĂNG QUẢN LÝ CẤP TRUNG
11. KỸ NĂNG HOẠCH ĐỊNH VÀ KIỂM SOÁT CÔNG VIỆC
12. KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH
13. QUẢN LÝ VÀ HUẤN LUYỆN ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG
14. KỸ NĂNG TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH CUỘC HỌP
15. KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN
16. KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH
17. KỸ NĂNG GIAO VIỆC VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ
18. KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC
19. KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN
20. QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI
21. KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT
22. XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ NHÓM

NHÓM 3: BÁN HÀNG VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

23. KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
24. KỸ NĂNG BÁN HÀNG TƯ VẤN
25. KỸ NĂNG BÁN HÀNG VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
26. KỸ NĂNG BÁN HÀNG VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI
27. QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG NÂNG CAO
28. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
29. KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG
30. KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI THAN PHIỀN CỦA KHÁCH HÀNG

NHÓM 4: KỸ NĂNG BẢN THÂN VÀ KỸ NĂNG HỖ TRỢ KHÁC

31. KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ
32. KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ
33. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
34. KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN
35. KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC BẢN THÂN
36. QUẢN LÝ STRESS
37. KỸ NĂNG TRÌNH BÀY KẾT QUẢ CÔNG VIỆC
38. KỸ NĂNG GIẢNG DẠY CHUYÊN NGHIỆP
39. HÌNH ẢNH CHUYÊN NGHIỆP VÀ NGHI THỨC GIAO TIẾP QUỐC TẾ
40. KỸ NĂNG XỬ LÝ CÔNG VIỆC HÀNH CHÁNH VĂN PHÒNG

ĐỐI TÁC