joomla templates

Với những khó khăn trên thị trường tài chính gần đây, nhiều ngân hàng đã bộc lộ rõ yếu kém về kiểm soát rủi ro tín dụng, rủi ro hệ thống… Thực tế này buộc các ngân hàng phải nâng cao khả năng quản trị rủi ro.

Do đặc thù của hoạt động ngân hàng Việt Nam là trên 70% thu nhập đến từ tín dụng, có ngân hàng có tỷ lệ này tới hơn 90%, nên hầu hết các ngân hàng chỉ chủ yếu chú trọng rủi ro tín dụng. Việc xem nhẹ công tác quản trị các loại rủi ro khác dẫn đến hệ quả là, khi thị trường tài chính - tiền tệ biến động, khó khăn, một loạt ngân hàng rơi vào rủi ro mất thanh khoản. “Ít ngân hàng Việt Nam có được hệ thống quản trị rủi ro tốt".

Xuất phát từ những thực tế trên ProSkills đã được Ngân hàng TMCP An Bình lựa chọn là đơn vị tổ chức chương trình đào tạo "Quản trị rủi ro" tại Hà Nội ngày 05 - 06/10/2017

Một số hình ảnh lớp học:

LIÊN KẾT