joomla templates

Căn cứ vào Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu trong lựa chọn nhà thầu và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, 

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2016.

Nhằm mục đích giúp Lãnh đạo Doanh nghiệp đặc biệt là các Cán bộ làm công tác liên quan đến nghiệp vụ đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu tại đơn vị cập nhật và nắm bắt được những điểm mới thay đổi quan trọng, đồng thời có thể phòng tránh các vi phạm có thể xảy ra, góp phần củng cố và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia hoạt động đấu thầu, giải đáp các vướng mắc của Doanh nghiệp, ProSkills tổ chức chương trình "Hội nghị tập huấn đấu thầu và xử lý tình huống trong đấu thầu" cho Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone từ ngày 26 - 27/10/2016 tại Hà Nội.

Một số hình ảnh lớp học:

LIÊN KẾT