joomla templates

Các doanh nghiệp có tầm nhìn chiến lược “chiếm lấy thị phần”. Để làm được điều này, bán hàng phải là “người đứng đầu chiến tuyến”. Một doanh nghiệp chỉ có thể tồn tại và phát triển khi hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp đó được người tiêu dùng biết đến và sử dụng. Nhưng làm thế nào để phát triển bán hàng, quản lý đội ngũ bán hàng một cách hiệu quả, nâng cao năng lực cá nhân và xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp?

ProSkills là đối tác thực hiện chương trình đào tạo “ Quản lý bán hàng” cho Ngân hàng TMCP ABBANK. tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 04 - 05/11/2016.

Một số hình ảnh khóa học:

LIÊN KẾT