joomla templates

Cuốn Thẩm định chi tiết - Phương pháp tạo ra các giá trị trong các thương vụ mua lại và sáp nhập chứa đựng một cái nhìn toàn diện về quá trình bán lại một phần doanh nghiệp. Mỗi chương trong cuốn sách sẽ tái hiện quy trình giao dịch nhằm giúp bạn đọc có thể nhìn thấy được mối liên hệ mật thiết giữa chúng và hiểu rõ từng bước trong quy trình.

Được viết bởi William Gole và Paul Hilger, hai cây đại thụ trong lĩnh vực mua bán và sáp nhập, cuốn Thẩm định chi tiết được đánh giá là cẩm nang hướng dẫn không thể thiếu đối với những doanh nghiệp đang xem xét việc mua lại một doanh nghiệp khác. Quy trình được phác thảo trong cuốn sách này sẽ nhấn mạnh đến việc tạo giá trị và khai thác giá trị bên cạnh việc đánh giá rủi ro.
Với quan điểm cho rằng hoạt động thẩm định chi tiết hiệu quả khi bao quát trọn vẹn quy trình thâu tóm - bắt nguồn từ các giai đoạn chuẩn bị và tác động đến hành vi của nhóm thực hiện - Gole và Hilger sẽ chỉ cho chúng ta cách thức tiến hành quy trình thẩm định chi tiết, bao gồm các bước sau:
- Hình thành chiến lược tăng trưởng
- Sàng lọc và lựa chọn ứng viên
- Hình thành các mục tiêu thẩm định chi tiết
- Công nhận giá trị và giảm thiểu rủi ro
- Triển khai các phát hiện có tính ứng dụng
- Đàm phán và kết thúc giao dịch
- Hợp nhất
- Đánh giá hậu giao dịch
Với cái nhìn bao quát, cuốn sách này sẽ nêu bật những điểm chính yếu ở cuối mỗi chương, đồng thời bổ sung vô số minh họa, ví dụ, danh sách các mục cần kiểm tra và các hình mẫu kèm theo.

MỤC LỤC:
Lời nói đầu
Về tác giả
Phẩn Một
Lập kế hoạch
Chương 1 Giới thiệu
Chương 2 Lập kế hoạch tạo ra giá trị: Chiến lược tăng trưởng
Chương 3 Triển khai chiến lược tăng trưởng
Phần Hai
Điều tra
Chương 4 Chuẩn bị cho thẩm định chi tiết
Chương 5 Tiến hành thẩm định chi tiết
Chương 6 Báo cáo thẩm định chi tiết: Các mục tiêu và quyết định
Phần Ba
Thực hiện
Chương 7 Tối đa hóa giá trị: Biến các phát hiện thành hành động
Chương 8 Hợp nhất: Khai thác giá trị và giảm thiểu rủi ro
ProSkills trân trọng giới thiệu!