joomla templates

Ngày 30/05/2011 ProSkills đã ký hợp đồng hợp tác với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội về việc hợp tác triển khai các chương trình Hội thảo và các khóa đào tạo ngắn hạn.

 

Theo đó Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội sẽ cấp chứng chỉ của Trường cho tất cả các học viên tham gia khóa học ngắn hạn tại ProSkills khi đạt kết quả đánh giá.
 
 
 
 

LIÊN KẾT