joomla templates

Trong tiến trình hội nhập với kinh tế quốc tế, nguồn nhân lực của Việt Nam luôn bị đánh giá thiếu 3 điều cơ bản: Kỹ năng, Thái độ làm việc & Tính cam kết với tổ chức.

Ở đâu người ta cũng nói về tính Chuyên nghiệp, nhưng tại rất nhiều nơi 3 yếu tố vừa nên trên đều được thừa nhận là Yếu.

Có một lãnh đạo doanh nghiệp lớn nói vui rằng: “Tôi có một giấc mơ: một ngày nào đó mọi người sẽ làm việc thật sự, chỉ cần 6 tiếng/1 ngày; một tháng nào đó chúng tôi nhận được 10 sáng kiến từ tất cả các phòng ban; một năm nào đó, mọi người đều đưa ra một bản mục tiêu cá nhân cho năm tiếp theo – chứ không phải báo cáo tổng kết cuối năm màu mè; và một thời điểm nào đó, tất cả mọi người đều là những người làm việc Chuyên nghiệp.”

Chúng tôi tin rằng: chiến lược đào tạo hoàn chỉnh sẽ là một trong những yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp đạt được “giấc mơ” đó. Giá trị ProSkills hướng tới trong mọi khóa đào tạo không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà là thúc đẩy, truyền ngọn lửa hứng khởi cho học viên để tìm tòi và áp dụng các kiến thức, quan niệm đó vào công việc.

Và những gì chúng ta hướng tới, không gì khác hơn chính là: Tạo ra sự thay đổi & vận động không ngừng để phát triển.

ĐỐI TÁC