joomla templates

Download tài liệu

Các nghiên cứu cho thấy 85% thành công trong cuộc sống của chúng ta có liên quan trực tiếp đến kỹ năng giao tiếp. Chúng ta không thể đơn thương độc mã trên hành trình đến thành công.

Đọc thêm...

Quyển sách này nhằm lý giải sự kỳ vọng trên qua các nội dung: Tổ chức guồng máy & Quản trị nhân sự - Công việc một ngày của người quản lý – Quản lý cửa hàng – Chính sách mua hàng – Chính sách bán hàng – Quản lý tồn kho & Dự báo thị trường – Thủ thuật tiếp thị - Quản lý tài chính…

Đọc thêm...

“Người bình thường chờ đợi và thực hiện tuần tự các công việc được giao, Người thông minh biết lựa thứ tự ưu tiên của các công việc và không trì hoãn trong hành động”.

Đọc thêm...

Quyển sách “Phân công hiệu quả” này sẽ cung cấp những hướng dẫn hữu ích cho quá trình phân công công việc, bất kể đó là những việc đơn giản hàng ngày hay những nhiệm vụ quan trọng dài hạn.

Đọc thêm...

Quyển sách “Kỹ năng thương lượng” này sẽ giải thích những nguyên tắc thương lượng, giúp bạn có khẳ năng và sự tự tin khi tiến hành thương lượng để đạt được những kết quả mà hai bên có thể chấp nhận được.

Đọc thêm...

Quyển “Huấn luyện nhân viên” sẽ giúp các nhà quản lý phát huy tối đa năng lực của nhân viên, đồng thời tập trung vào những mục tiêu cao hơn để phát triển tổ chức.

Đọc thêm...

Quyển sách “Hành động hiệu quả”này sẽ phân tích những nguyên nhân chủ yếu gây ra sự chậm trễ và kém hiệu quả trong công việc.

Đọc thêm...

Quyển “Đánh giá năng lực nhân viên” này sẽ trang bị cho bạn tất cả các kỹ năng, kỹ thuật cần thiết để thực hiện thành công công tác đánh giá nhân viên.

Đọc thêm...