joomla templates

Nghề quản lý

Phát triển kỹ năng lãnh đạo chỉ cho bạn thấy có 5 cấp độ lãnh đạo: bao gồm:
Cấp độ 1: Chức vị (Mọi người đi theo bạn vì họ buộc phải theo)
Cấp độ 2: Sự chấp thuận (Mọi người đi theo bạn vì họ muốn thế)
Cấp độ 3: Định hướng kết quả (Mọi người đi theo bạn vì những gì bạn đã làm cho họ)
Cấp độ 4: Phát triển con người (Mọi người đi theo bạn vì những gì bạn đã làm cho họ)
Cấp độ 5: Cá nhân (Mọi người đi theo bạn vì bạn là ai và bạn đại diện cho điều gì)

Đọc thêm...

"Con người là tài sản quý giá nhất, đặc biệt là những nhà quản trị hàng đầu. Những nhà quản lý truyền cảm hứng, hiểu biết và tích cực luôn luôn quý hiếm. Quyển sách này sẽ khiến các nhà quản lý giỏi nhìn lại và cải thiện tài năng của họ." - L. Daniel Jorndt, CEO và Chủ tịch, Walgreen Co.

Đọc thêm...

Không phải tài chính. Không phải chiến lược. Cũng không phải công nghệ. Mà chính tinh thần làm việc tập thể mới là lợi thế cạnh tranh đối tượng, vì đây mới là nguồn sức mạnh to lớn, vả lại hiếm có nữa. 

Đọc thêm...

“Watkins đã cung cấp một lộ trình hoàn hảo theo từng bước về những gì mà một người lãnh đạo mới cần biết và cần thực hiện để thúc đẩy quá trình học hỏi và thành công của họ trong vai trò mới.” - Suzanne M. Danielle Giám đốc Phát triển Lãnh đạo toàn cầu, Công ty Aventis.

Đọc thêm...

Với một doanh nghiệp hiện đại, quản lý nhân tài đã là một bài học của mỗi người lãnh đạo. Người lãnh đạo giỏi không chỉ biết điều hành và sử dụng nhân tài mà còn biết quản lý nhân tài của mình. 

Đọc thêm...

“Khi đọc cuốn sách này, tôi khuyến khích các bạn thay đổi quan niệm của mình về vai trò của người quản lý cũng như cách các bạn khen thưởng và ghi nhận thành tích của nhân viên. Việc áp dụng hiệu quả các biện háp này sẽ mang lại lợi ích cho mọi người – nhân viên, nhà quản lý và các cổ đông” - Lloyd Hii, Chủ tịch, kiêm CEO tập đoàn Applebee’s International.

Đọc thêm...

Một cuốn sách ngắn nhưng ý nghĩa, Neumeier giới thiệu cho chúng ta tính thẩm mỹ trong quản lý. Cuốn sách cho chúng ta hiểu thêm về sáng tạo như một khả năng đích thực trong kinh doanh. – Roger Martin, chủ nhiệm trường quản lý Rotman, đại học Toronto, tác giả The Opposable Mind. 

Đọc thêm...

Những điều căn bản có tính chất kiến thức nền mà tác giả trình bày một cách sinh động và dí dỏm trong cuốn sách Doanh nhân và vấn đề quản trị doanh nghiệp sẽ rất phù hợp, hữu ích với những người mới khởi nghiệp hay muốn tìm hiểu về quản trị doanh nghiệp.

Đọc thêm...