joomla templates

Quản trị sản xuất

Hiệp hội Quan hệ Con người Nhật Bản (JHRA) luôn khuyến khích các hoạt động thúc đẩy Đề xuất Cải tiến Liên tục (Kaizen Teian). Đây cũng chính là lý do ra đời của cuốn sách gồm 2 tập này. JHRA mong muốn xóa bỏ lối suy nghĩ tập trung vào cách thức làm việc hoặc đề cao kỹ thuật hơn mục đích của nhiều công ty khác. Kỹ thuật đơn thuần không đủ để nuôi dưỡng một quá trình "nảy mầm bén rễ". Bởi quá nhiều những tình huống không lường trước có thể xảy ra, mỗi tình huống lại đòi hỏi cách giải quyết khác nhau. Chỉ bằng cách hiểu được mục đích của quá trình - trả lời được câu hỏi tại sao - bạn mới có thể phát triển được các kỹ thuật phù hợp.

Đọc thêm...

Cuốn sách này được biên soạn dựa trên sự tập hợp, chỉnh sửa, sắp đặt lại cấu trúc các bài báo chuyên đề về hoạt động đề xuất cải tiến. Những bài báo này đã được xuất bản trong một chuyên san về phát triển hệ thống Kaizen Teian, ra hàng tháng, có tên là Ingenuity and Inventions. Mặc dù nó giới thiệu các ví dụ đề xuất cải tiến đã được thực hiện ở nhiều công ty, sự miêu tả các đề xuất này ngắn gọn như một kịch bản. Cuốn sách này không chỉ giới thiệu các ví dụ đề xuất một cách sơ sài mà còn sử dụng những ví dụ thực tế để giải thích cho những nguyên tắc và quy tắc ‒ cơ sở của các đề xuất cải tiến.

Đọc thêm...

Giáo trình Thống kê đầu tư và xây dựng là sự kế thừa có lựa chọn các thành quả của Giáo trình Thống kê đầu tư và xây dựng được biên soạn năm 2002. Giáo trình này được biên soạn theo định hướng phục vụ đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, được biên soạn để người học có thể tự đọc và hiểu được các vấn đề nêu ra

Đọc thêm...

Quản trị sản xuất và vận hành là tập các hoạt động tạo giá trị dưới dạng sản phẩm và dịch vụ, bằng cách chuyển các đầu vào thành kết quả đầu ra. Các hoạt động tạo giá trị diễn ra trong mọi tổ chức, và các Kỹ thuật Quản trị vận hành được áp dụng trong mọi doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ khắp thế giới, từ Công ty Sony, Ford hay các chuỗi bán lẻ như Walmart, các bệnh viện, trường Đại học...

Đọc thêm...

Cuốn sách trình bày một mô hình hợp nhất được định nghĩa theo các tiêu chuẩn dành cho Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Baldrige qua minh hoạ về câu chuyện thành công của 51 công ty hàng đầu nước Mỹ.  Đối với người đọc, cuốn sách cung cấp một số bối cảnh dành cho những vai trò bạn đang đảm trách và cho thấy được cách thức mà người khác đang xác định lại các vai trò đó nhằm bổ sung giá trị cho quá trình đạt mục tiêu của công ty.

Đọc thêm...

Việc lãnh trách nhiệm xây dựng một tổ chức làm việc theo dự án tốt hơn mang lại ý nghĩa to lớn cho các tổ chức, nhưng việc thực hiện thì không dễ dàng chút nào. Cuốn sách này định hướng giúp cho con đường thực hiện của các nhà quản lý dự án trở nên đúng đắn hơn, dễ dàng hơn, và trên hết để cải thiện chất lượng làm việc trong cuộc sống của tất cả mọi người đang hoạt động trong môi trường dự án.

Đọc thêm...

Để giúp các Nghiên cứu sinh, Học viên Cao học và Sinh viên các chuyên ngành Kinh tế tiếp cận với lĩnh vực mới và đầy hấp dẫn này, chúng tôi giới thiệu cuốn sách Logistics - Những vấn đề cơ bản. Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở hoàn thiện những kiến thức đã được tích lũy nhiều năm nghiên cứu, giảng dạy môn học này và cập nhật thêm những tư liệu mới.

Đọc thêm...

Thời gian làm việc ít hơn, hàng tồn kho giảm bớt, cho ra đời những chiếc xe chất lượng cao nhất với sai sót thấp nhất so với bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào.  Chiếm thị phần từ ngay các đối thủ đang thực hiện chiến lược giảm giá, thu được nhiều lợi nhuận hơn bất cứ một nhà sản xuất nào khác và giành được sự ngưỡng mộ của các nhà lãnh đạo hàng đầu trên toàn thế giới.

Đọc thêm...