joomla templates

Kiến thức & tài liệu

3 năm trước, công ty 3M, một trong những công ty Mỹ lúc đó vẫn đang ăn nên làm ra với hơn 60 ngàn mặt hàng khác nhau, đã quyết định thay đổi hẳn cách thức kinh doanh.

Mỗi công ty muốn phát triển hay không đều nhờ vào tài quản lý của người lãnh đạo. Ông Ram Charan, một nhà thuyết trình và cố vấn nổi tiếng đã đúc kết ra được những phẩm chất nhất định mà một nhà lãnh đạo giỏi cần có.

Tạp chí Forbes đã phỏng vấn những nữ anh hào trên thương trường như Besides Kaden, Phó Giám đốc điều hành kiêm trưởng phòng luật của doanh nghiệp ngân hàng trực tuyến và bảo hiểm INC.; Deborah cWhinney, Tổng Giám đốc Citi, bộ phận quản lý tài sản cá nhân Citigroup; Vicki O'Meara, Phó Tổng Giám đốc kiêm trưởng phòng luật của nhà cung cấp dịch vụ phần cứng và phần mềm Pitney Bowes…

Tôi biết hai vị CEO: làm trong lĩnh vực xuất bản và sản xuất. Có một mối liên hệ chung đó là cả hai đều ở tuổi sáu mươi và đều hành động như thể họ mới hơn 20 tuổi. Sức sống của họ bắt nguồn từ đam mê với những việc họ làm.

LIÊN KẾT*