joomla templates

Chương trình đào tạo

NHÓM 1: LÃNH ĐẠO (Giảng viên nước ngoài có phiên dịch)

1. TƯ DUY ĐỘT PHÁ
2. TƯ DUY SÁNG TẠO
3. XÂY DỰNG TẦM NHÌN VÀ CHIẾN LƯỢC
4. ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
5. DẪN DẮT SỰ THAY ĐỔI
6. KỸ NĂNG TẠO ẢNH HƯỞNG
7. XÂY DỰNG LÒNG TIN
8. KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

NHÓM 2: QUẢN LÝ CẤP TRUNG

9. KỸ NĂNG QUẢN LÝ CẤP TRUNG
10. KỸ NĂNG HOẠCH ĐỊNH VÀ KIỂM SOÁT CÔNG VIỆC
11. KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH
12. QUẢN LÝ VÀ HUẤN LUYỆN ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG
13. KỸ NĂNG TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH CUỘC HỌP
14. KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN
15. KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH
16. KỸ NĂNG GIAO VIỆC VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ
17. KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC
18. KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN
19. QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI
20. KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT
21. XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ NHÓM

NHÓM 3: KỸ NĂNG BẢN THÂN VÀ KỸ NĂNG HỖ TRỢ KHÁC

22. KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ
23. KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ
24. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
25. KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN
26. KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC BẢN THÂN
27. QUẢN LÝ STRESS
28. KỸ NĂNG TRÌNH BÀY KẾT QUẢ CÔNG VIỆC
29. KỸ NĂNG GIẢNG DẠY CHUYÊN NGHIỆP
30. HÌNH ẢNH CHUYÊN NGHIỆP VÀ NGHI THỨC GIAO TIẾP QUỐC TẾ
31. KỸ NĂNG XỬ LÝ CÔNG VIỆC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
 

NHÓM 1: LÃNH ĐẠO (Giảng viên nước ngoài có phiên dịch)

1. TƯ DUY ĐỘT PHÁ
2. TƯ DUY SÁNG TẠO
3. XÂY DỰNG TẦM NHÌN VÀ CHIẾN LƯỢC
4. QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
5. ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
6. DẪN DẮT SỰ THAY ĐỔI
7. KỸ NĂNG TẠO ẢNH HƯỞNG
8. XÂY DỰNG LÒNG TIN
9. KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

NHÓM 2: QUẢN LÝ CẤP TRUNG

10. KỸ NĂNG QUẢN LÝ CẤP TRUNG
11. KỸ NĂNG HOẠCH ĐỊNH VÀ KIỂM SOÁT CÔNG VIỆC
12. KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH
13. QUẢN LÝ VÀ HUẤN LUYỆN ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG
14. KỸ NĂNG TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH CUỘC HỌP
15. KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN
16. KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH
17. KỸ NĂNG GIAO VIỆC VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ
18. KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC
19. KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN
20. QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI
21. KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT
22. XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ NHÓM

NHÓM 3: BÁN HÀNG VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

23. KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
24. KỸ NĂNG BÁN HÀNG TƯ VẤN
25. KỸ NĂNG BÁN HÀNG VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
26. KỸ NĂNG BÁN HÀNG VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI
27. QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG NÂNG CAO
28. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
29. KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG
30. KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI THAN PHIỀN CỦA KHÁCH HÀNG

NHÓM 4: KỸ NĂNG BẢN THÂN VÀ KỸ NĂNG HỖ TRỢ KHÁC

31. KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ
32. KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ
33. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
34. KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN
35. KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC BẢN THÂN
36. QUẢN LÝ STRESS
37. KỸ NĂNG TRÌNH BÀY KẾT QUẢ CÔNG VIỆC
38. KỸ NĂNG GIẢNG DẠY CHUYÊN NGHIỆP
39. HÌNH ẢNH CHUYÊN NGHIỆP VÀ NGHI THỨC GIAO TIẾP QUỐC TẾ
40. KỸ NĂNG XỬ LÝ CÔNG VIỆC HÀNH CHÁNH VĂN PHÒNG

Trong tiến trình hội nhập với kinh tế quốc tế, nguồn nhân lực của Việt Nam luôn bị đánh giá thiếu 3 điều cơ bản: Kỹ năng, Thái độ làm việc & Tính cam kết với tổ chức.

Ở đâu người ta cũng nói về tính Chuyên nghiệp, nhưng tại rất nhiều nơi 3 yếu tố vừa nên trên đều được thừa nhận là Yếu.

Có một lãnh đạo doanh nghiệp lớn nói vui rằng: “Tôi có một giấc mơ: một ngày nào đó mọi người sẽ làm việc thật sự, chỉ cần 6 tiếng/1 ngày; một tháng nào đó chúng tôi nhận được 10 sáng kiến từ tất cả các phòng ban; một năm nào đó, mọi người đều đưa ra một bản mục tiêu cá nhân cho năm tiếp theo – chứ không phải báo cáo tổng kết cuối năm màu mè; và một thời điểm nào đó, tất cả mọi người đều là những người làm việc Chuyên nghiệp.”

Chúng tôi tin rằng: chiến lược đào tạo hoàn chỉnh sẽ là một trong những yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp đạt được “giấc mơ” đó. Giá trị ProSkills hướng tới trong mọi khóa đào tạo không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà là thúc đẩy, truyền ngọn lửa hứng khởi cho học viên để tìm tòi và áp dụng các kiến thức, quan niệm đó vào công việc.

Và những gì chúng ta hướng tới, không gì khác hơn chính là: Tạo ra sự thay đổi & vận động không ngừng để phát triển.

ĐỐI TÁC