joomla templates

1. MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

  Sau khi hoàn tất khóa học này, học viên sẽ:

  • Hiểu được tầm quan trọng bậc nhất của việc lập kế hoạch
  • Biết cách thiết lập mục tiêu SMART trước khi lập kế hoạch
  • Hiểu rõ những nội dung cần phải có trong một bản kế hoạch
  • Có khả năng phác thảo một bản kế hoạch cho đơn vị một cách chuyên nghiệp và trong thời gian ngắn nhất.
  • Hiểu và áp dụng các công cụ, phương pháp để kiểm soát công việc đang được triển khai thực hiện theo kế hoạch
  • Biết cách trình bày kế hoạch trước cấp trên một cách thuyết phục để được phê duyệt, hoặc truyền đạt kế hoạch đến nhân viên để triển khai một cách hiệu quả

2. THỜI LƯỢNG:

  02 ngày (04 buổi)

3. NỘI DUNG:

  Phần 1: Khái niệm chung về lập kế hoạch

  Phần 2: Thiết lập mục tiêu

  Phần 3: Lập kế hoạch như thế nào?

  Phần 4: Thực hành trình bày thuyết phục và bảo vệ kế hoạch

Đăng ký khóa học
Đơn vị: Người yêu cầu:
Địa chỉ: Mobile:
Điện thoại: Fax:
Email: Website:
Các yêu cầu: