joomla templates

1. MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

  Sau khi hoàn tất khóa học này, học viên sẽ:

  • Nhận thức vai trò và trách nhiệm của người quản lý bao gồm việc huấn luyện đội ngũ nhân viên
  • Hiểu rõ công việc huấn luyện (Coaching) là gì, phân biệt được sự khác nhau giữa Coaching và các loại hình đào tạo phát triển khác
  • Hiểu và áp dụng được kỹ năng huấn luyện nhân viên phù hợp với môi trường kinh doanh
  • Phát triển các kỹ năng then chốt mà người huấn luyện cần có: QUAN SÁT – LẮNG NGHE – ĐẶT CÂU HỎI – PHẢN HỒI theo mô hình GROW
  • Có khả năng lên kế hoạch và tự tổ chức các hoạt động huấn luyện, kèm cặp hàng ngày nhằm tăng hiệu quả làm việc của nhân viên

2. THỜI LƯỢNG:

  02 ngày (04 buổi)

3. NỘI DUNG:

  Phần 1: Tổng quan về vai trò quản lý và việc huấn luyện

  Phần 2: Giới thiệu một số mô hình COACHING

  Phần 3: Kỹ năng COACHING

Đăng ký khóa học
Đơn vị: Người yêu cầu:
Địa chỉ: Mobile:
Điện thoại: Fax:
Email: Website:
Các yêu cầu: