joomla templates

1. MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

  Sau khi hoàn tất khóa học này, học viên sẽ:

  • Hiểu rõ những nguyên tắc cơ bản về thuyết trình và nói chuyện trước đám đông
  • Phân biệt được các hình thức trình bày trước đám đông
  • Nắm được những phương pháp thiết kế và chuẩn bị một bài thuyết trình có chất lượng
  • Tự tin hơn và chuyên nghiệp hơn khi trình bày bất kỳ vấn đề nào trong mọi tình huống
  • Sử dụng tốt các công cụ và phương tiện hỗ trợ cho việc thuyết trình: powerpoint, máy chiếu, bảng, flipchart…
  • Biết cách xử lý những tình huống trong lúc thuyết trình

2. THỜI LƯỢNG:

  02 ngày (04 buổi)

3. NỘI DUNG:

  Phần 1: Những khái niệm cơ bản về trình bày trước đám đông

  Phần 2: Chuẩn bị một bài thuyết trình như thế nào

  Phần 3: Kỹ năng trình bày thuyết phục

  Phần 4: Xử lý những tình huống trong thuyết trình

 

 

 

Đăng ký khóa học
Đơn vị: Người yêu cầu:
Địa chỉ: Mobile:
Điện thoại: Fax:
Email: Website:
Các yêu cầu: