joomla templates

1. MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

  Sau khi hoàn tất khóa học này, học viên sẽ:

  • Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của công việc bán hàng và chăm sóc khách hàng.
  • Có thái độ tích cực và tinh thần nhiệt huyết với nghề nghiệp liên quan đến khách hàng
  • Nắm bắt được và áp dụng hiệu quả quy trình 7 bước bán hàng tư vấn chuyên nghiệp
  • Nâng cấp kỹ năng bán hàng và giao tiếp với khách hàng 
  • Có khả năng giải quyết các xung đột & vấn đề đang phát sinh trong quá trình bán hàng và phục vụ, chăm sóc khách hàng.
  • Xây dựng được giải pháp tổng thể hướng tới cải thiện hoạt động bán hàng, và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp trong môi trường làm việc áp lực.

2. THỜI LƯỢNG:

  02 ngày (04 buổi)

3. NỘI DUNG:

  Phần 1: Nhận thức về khách hàng trong xu thế mới

  Phần 2: Kỹ năng bán hàng tư vấn chuyên nghiệp

  Phần 3: Vượt qua sự từ chối của khách hàng và chốt bán hàng 

  Phần 4:   Chăm sóc khách hàng

  Phần 5: Xử lý than phiền, khiếu nại của khách hàng

Đăng ký khóa học
Đơn vị: Người yêu cầu:
Địa chỉ: Mobile:
Điện thoại: Fax:
Email: Website:
Các yêu cầu: