Khóa học Pre-IELTS (3.0 - 3.5 IELTS)

Học phí: 3.900.000đ

Thời lượng: 17 buổi

Đối tượng

 • Ngữ pháp: hổng nhiều kiến thức căn bản (chưa chia được động từ, chưa biết cách hình thành câu…)
 • Từ vựng: vốn từ vựng rất hạn chế, cản trở quá trình tiếp thu tiếng Anh

Đầu ra

 • Ngữ pháp: hổng nhiều kiến thức căn bản (chưa chia được động từ, chưa biết cách hình thành câu…)
 • Từ vựng: vốn từ vựng rất hạn chế, cản trở quá trình tiếp thu tiếng Anh
 • Ngữ pháp: hổng nhiều kiến thức căn bản (chưa chia được động từ, chưa biết cách hình thành câu…)

Kết quả đạt được sau khoá học

Học viên tốt nghiệp khóa IELTS Sơ Sinh cho người mất gốc tại IZONE sẽ có lượng kiến thức tương đương với trình độ tối thiểu 3.0 IELTS, đồng thời có sự tiến bộ ở 03 nền tảng ngôn ngữ và 04 kỹ năng trong IELTS. Cụ thể:

3

NỀN TẢNG NGÔN NGỮ

 • GRAMMAR: Nắm được 9 hiện tượng ngữ pháp cơ bản nhất (các thì động từ, loại từ, trật tự từ…). Có thể xây dựng 1 câu tiếng Anh cơ bản (nói và viết)
 • VOCABULARY: Nắm được trường từ vựng của 12 chủ điểm thông dụng (Family, School, Sports…), xây dựng được nền tảng từ vựng cho các kỹ năng
 • PRONUNCIATION: Trải nghiệm: có thể nói được, ứng dụng được ngay từ vựng ngữ pháp đã học trong buổi
3

NỀN TẢNG NGÔN NGỮ

 • LISTENING: Nghe thuần thục và nhận biết được tất cả từ vựng và các hiện tượng ngữ pháp đã học
 • READING: Trả lời được các câu hỏi Grammar trong giáo trình, hiểu được ứng dụng của Grammar và Vocabulary trong Speaking và Writing. Học viên chưa phải làm bài đọc/trả lời câu hỏi ở giai đoạn này.
 • SPEAKING: Trả lời được các câu hỏi với các chủ đề giao tiếp thường gặp, tương ứng với 12 chủ điểm từ vựng với độ dài từ 2 – 4 câu, tạo thói quen mở rộng câu trả lời
 • WRITING: Viết được các câu trả lời về chủ đề giao tiếp thường gặp với độ dài từ 2 đến 4 câu cho các câu hỏi tương tự với các câu trong phần Speaking

Đăng ký tư vấn khoá học